Strona główna » Gaz Chełmża

Gaz Chełmża

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszelkie informacje związane z rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do domu można znaleźć z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba jedynie zaznaczyć odpowiedni punkt Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać region, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji regionu i najbliższych głównych lub terenowych punktów obsługi klienta gazowni.

Zgłoszenie zmienienia sprzedawcy paliwa gazowego

Domy oraz firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej gazowni, nazywani także jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę paliwa gazowego. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sama procedura zmiany dostawcy zajmuje plus minus dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego odpowiedniego druku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) między innymi w oddziale gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest natomiast na portalu Polskiej Spółki Gazownictwa.