Strona główna » Gaz Bydgoszcz

Gaz Bydgoszcz

Zgłoszenie zmienienia dostawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani także jako odbiorcy mogą zmienić dostawcę gazu. W takiej sytuacji nie ponoszą oni żadnych opłat, a sam proces zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do dystrybutora odpowiedniego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w punkcie gazowani, który jest następnie rozpatrywany przez nią. Wzór wniosku można znaleźć jest z kolei na portalu gazowni.

Co zrobić, kiedy eBOK gazowni nie działa?

Jeśli eBOK gazowni nie działa, trzeba przede wszystkim zweryfikować, czy wprowadzone loginy i hasła są w pełni odpowiednie. Gdy problem stale występuje, warto pamiętać, że z gazownią można się skontaktować też na kilka innych sposobów. Pierwszy z nich to skorzystanie z infolinii gazowni, której numer telefonu znaleźć można online na portalu tej firmy. Kolejna metoda to natomiast wizyta w placówce obsługi klientów gazowni.