Strona główna » Gaz Brusy

Gaz Brusy

Czy można wybrać taryfę paliwa gazowego?

W przypadku sprzedaży i dostarczania gazu ziemnego odbiorca nie może osobiście zmienić grupy taryfowej, na bazie której rozliczane będzie jego pobór. Jest onwobec tego przydzielany do odpowiedniej grupy taryfowej na podstawie rodzaju dostarczanego gazu ziemnego, ilości pobieranego paliwa gazowego przez rok i tego, jak często będą wykonywane odczyty gazomierza. Jednocześnie odbiorca nie ma dodatkowo wpływu na rodzaj przesyłanego do jego gospodarstwa domowego gazu ziemnego, zależy on bowiem od gazowni. Informacje na ten temat można natomiast znaleźć, odwiedzając potral gazowni online.

W jaki sposób wstrzymać dostawy gazu ziemnego do nieruchomości?

W trakcie przebudowy instalacji gazowej lub jej naprawy czy montażu, należy ze względu na bezpieczeństwo zatrzymać dostarczanie gazu ziemnego. Wykonać to należy z wykorzystaniem właściwego dokumentu, który można złożyć do gazowni online, a też osobiście w jednym z jej placówek obsługi klienta. Wstrzymanie dostaw gazy nie oznacza jednak braku opłat. Sporządzone faktury nie będą jedynie zawierały poboru gazu ziemnego. Dodatkowo warto pamiętać, że zatrzymanie dostaw gazu ziemnego na prośbę odbiorcy jest usługą odpłatną.