Strona główna » Gaz Bojanowo

Gaz Bojanowo

Rozwiązanie umowy kompleksowej na sprzedaż gazu ziemnego

W momencie zmiany sprzedawcy gazu ziemnego i wypowiedzenia umowy kompleksowej jedną ze spraw jest poinformowanie o tym gazowni. Powiadomienie o zmianie dostawcy paliwa gazowego należy złożone z wykorzystaniem odpowiedniego druku, w którym podane będą informacje o danych klienta, danych wybranego i starego sprzedawcy oraz umowie z nim zawartej. Takie druki do pobrania dostępne są na portalu internetowym gazowni. Proces wypowiedzenia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu ziemnego i zmiany sprzedawcy jest w pełni nieodpłatny.

W jaki sposób niepoprawną pracę gazomierza?

W sytuacji, kiedy licznik gazu pracuje niepoprawnie, każdy odbiorca gazu ziemnego ma prawo do jego skontrolowania na żądanie. Wniosek sprawdzenie prawidłowości wskazań gazomierza można złożyć online korzystając z portalu gazowni eBOK, a też samodzielnie w jednym z punktów obsługi klienta gazowni. W przypadku, gdy praca licznika gazu jest poprawna, osoba zlecająca musi jednak zapłacić koszty zrealizowanego badania.