Strona główna » Gaz Biały Bór

Gaz Biały Bór

Jak sprawdzić rodzaj gazu ziemnego dostarczanego do domu przez gazownie?

Wszelkie informacje związane z rodzaju gazu ziemnego dostarczanego przez gazownie do domu można znaleźć z wykorzystaniem Mapy Systemu Dystrybucyjnego. Trzeba jedynie zaznaczyć odpowiedni punkt Polskiej Spółki Gazownictwa, a następnie wybrać region, na którym realizuje ona swoje usługi. Pozyskane dane dotyczą nie tylko rodzaju gazu, ale także stopnia gazyfikacji regionu i najbliższych głównych lub terenowych punktów obsługi klienta gazowni.

Ile trzeba zapłacić za przyłączenie nieruchomości do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem podłączenia budynku do sieci gazowej to mniej więcej 2 tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których przyłącze ma długość nie większą niż 15 metrów. Wszystkie koszty za podłączenie budynku do sieci gazowej są wskazywane w zawieranej umowie z gazownią na podstawie wydanych warunków przyłączenia do sieci i taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Co więcej do kosztów przyłączenia sieci gazowej do domu trzeba też doliczyć koszt wewnętrznej instalacji gazowej.