pgnig gazek reklama
Strona główna » Złoża gazu

Złoża gazu ziemnego to obszary, w których możliwe jest wydobywanie gazu ziemnego różnego rodzaju metodami. Najczęściej gaz ziemny wydobywany jest w okolicach występowania ropy naftowej. W Polsce również wydobywany jest gaz ziemny. Największe złoża aktualnie eksploatowane występują w województwie wielkopolskim i lubuskim