pgnig gazek reklama
Strona główna » Sprzedawca

Sprzedawca gazu ziemnego to firma, która ma zarejestrowaną działalność na terenie naszego kraju i posiada koncesję na obrót paliwem gazowym wydawaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z praktycznego punktu widzenia ważne jest także to, żeby sprzedawca gazu miał dostęp do transakcji na Towarowej Giełdzie Energi (był jej członkiem), a także miał podpisane tzw. generalne umowy dystrybucyjne z firmami zajmującymi się dystrybucją gazu, tak aby mógł swobodnie sprzedawać gaz ziemny do finalnego odbiorcy