pgnig gazek reklama
Strona główna » Reakcja spalania

Reakcja spalania gazu ziemnego – równanie chemiczne:

spalanie całkowite CH4 + 2O2 –> CO2 + 2H2O
półspalanie 2CH4 + 3O2 –> 2CO + 4H2O
spalanie niecałkowite CH4 + O2 –> C + 2H2O