Strona główna » Koncesja

Koncesja na obrót paliwem gazowym jest to dokument wydawany przez Urząd Regulacji Energetyki. Każda firma, chcąca zajmować się handlem gazem ziemnym musi taki dokument posiadać. W celu jego otrzymania musi spełnić szereg wymagań, m.in. przedstawić odpowiednie gwarancje finansowe, proporcjonalne do zakładanego obrotu gazem, tak aby w przypadku kłopotów finansowych utrzymać ciągłość dostaw gazu do swoich klientów