Strona główna » GZ 50

GZ 50 inaczej znany jako gaz ziemny wysokometanowy jest jednym z najbardziej popularnych typów gazu, który jest dostarczany do naszych domów i firm siecią dystrybucyjną. Obszary, gdzie nie ma dostarczanego gazu z grupy GZ 50 to najczęściej lokalne sieci dystrybucyjne, które zasilane są gazem wydobywany z lokalnych złóż gazu ziemnego.