pgnig gazek reklama
Strona główna » Dystrybucja

Dystrybucja gazu ziemnego jest to działalność polegająca na rozprowadzaniu po terenie całego kraju gazu, jaki zostaje wprowadzony do polskiej sieci przesyłowej. Dystrybucja gazu może być podzielona na:

  • przesył
  • dystrybucję do klienta końcowego

W przypadku dystrybucji gazu ziemnego występuje zjawisko monopolu naturalnego, tzn. tylko jeden podmiot świadczy tego typu usługę ze względu na brak uzasadnienia technicznego i ekonomicznego tworzenia mu konkurencji.

Dostęp do sieci dystrybucyjnej na równych zasadach mają wszyscy sprzedawcy gazu ziemnego, którzy są uczestnikami rynku energii