pgnig gazek reklama
Strona główna » Ciepło spalania

Ciepło spalania jak sama nazwa wskazuje jest to ilość ciepła oddawana w czasie spalania wybranej substancji (jej ilości) w zdefiniowanych wcześniej warunkach. Ciepło rozumiemy tutaj jako ilość energii cieplnej oddawanej do otoczenia podczas procesu spalania.

Pojęcie to występuje przede wszystkim w technice cieplnej gdzie rozróżniamy:

Całkowite ciepło spalania – cała masa spalanej substancji ulegnie utlenieniu

Zupełne ciepło spalania