Strona główna » Butan

Butan jest to organiczny związek chemiczny o symbolu C4H10. Posiada masę molową równą 58,12 g/mol. Jest koloru bezbarwnego

Najbardziej popularne zastosowania:

  • gaz pędny
  • składnik do gazu samochodowego LPG
  • Napełniamy nim zapalniczki
  • Składnik w produkcji benzyny syntetycznej
  • W chłodziarkach występuje jako czynnik chłodzący