Strona główna » Gaz Tarnów

Gaz Tarnów

Rozwiązanie umowy kompleksowej na sprzedaż gazu

Przy zmianie dostawcy paliwa gazowego i wymówienia umowy kompleksowej jedną z formalności jest poinformowanie o tym gazowni. Poinformowanie o zmianie sprzedawcy paliwa gazowego trzeba złożone z zastosowaniem odpowiedniego druku, w którym wskazane będą informacje o danych klienta, danych nowego i poprzedniego dostawcy i umowie z nim podpisanej. Tego rodzaju druki do pobrania dostępne są na portalu internetowym gazowni. Proces wymówienia umowy kompleksowej na sprzedaż gazu ziemnego oraz zmiany dostawcy jest całkiem nieodpłatny.

Jak zbadać jakość gazu?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego skontrolowanie. W takiej sytuacji odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania i opłacić je. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania opłacany jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania zapisów zawartej umowy.