Strona główna » Gaz Pleszew

Gaz Pleszew

W jaki sposób podać odczyt licznika gazu?

Aby rozliczyć się z dostawy gazu ziemnego, należy regularnie przekazywać aktualne wskazania licznika. Wykonać to można z kolei za pomocą dwóch różnych sposobów. Pierwszym sposobem na podanie stanu licznika gazu jest skorzystanie z eBOK gazowni, na którym można również sprawdzić między innymi należności za gaz i historię zużycia paliwa gazowego. Druga metoda polega z kolei na skorzystaniu z infolinii gazowni. Brak podania odczytu do gazowni skutkuje natomiast wystawieniem faktury na bazie informacji szacunkowych.

Czym zajmuje się Polska Spółka Gazownictwa?

PSG należy do spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz jednocześnie Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Polsce. Jej funkcjonowanie polega wobec tego na dostarczaniu paliwa gazowego siecią dystrybucyjną do odbiorców, a także sieci innych sprzedawców paliwa gazowego. PSG zajmuje się też konserwowaniem i remontami sieci gazowej i jej urządzeń, przeprowadzaniem pomiarów jakości gazu i jego ilości zużycia.