Strona główna » Gazownia Lubartów » Gaz płynny Lubartów

Gaz płynny Lubartów

Jakie odległości trzeba zachować podczas montowania zbiornika na gaz płynny?

Chcąc przeprowadzić montaż zbiornik na płynne paliwo gazowe w zewnętrznej postaci, trzeba pamiętać o przestrzeganiu właściwych odległości od miejsca, w którym będzie on umieszczony. W związku z tym taki zbiornik na gaz płynny musi być oddalony: co najmniej 3 metry od domów, 1,5 metra od granicy działki, 5 metrów od studzienek kanalizacyjnych i szamba, 7 metrów od linii niskiego napięcia, 15 metrów od linii wysokiego napięcia.

Jak często trzeba przeprowadzać przegląd podziemnego zbiornika na płynne paliwo gazowe?

Podobnie jak w sytuacji zewnętrznych zbiorników na gaz płynny, także modele wewnętrzne muszą obowiązkowo przechodzić badania techniczne. Badanie zewnętrzny powinien być przeprowadzony co 2 lata. Natomiast przegląd wewnętrzny co 5 lat. Jeśli chodzi o próbę ciśnieniową wewnętrzne, zbiorniki na płynne paliwo gazowe muszą mieć ją przeprowadzoną co 10 lat. Wszelkie badania techniczne muszą być przeprowadzane przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego..

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności