Strona główna » Gaz Łódź

Gaz Łódź

Poinformowanie o zmianie dostawcy gazu ziemnego

Domy i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani również jako odbiorcy mają możliwość zmienić dostawcę gazu ziemnego. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych kosztów, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje mniej więcej dwadzieścia jeden dni. Zmienienie dostawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do Operatora Systemu Dystrybucyjnego właściwego dokumentu PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest natomiast na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Co zrobić, gdy eBOK gazowni nie działa?

W sytuacji, kiedy eBOK gazowni nie działa, należy przede wszystkim zweryfikować, czy wprowadzone dane logowania są w pełni poprawne. Jeśli problem nadal występuje, warto pamiętać, że z gazownią można się skontaktować też za pomocą kilku innych sposobów. Pierwszy z nich to skorzystanie z infolinii gazowni, której numer znaleźć można online na stronie tej firmy. Druga metoda to z kolei wizyta w oddziale obsługi klientów gazowni.