Strona główna » Gaz Grybów

Gaz Grybów

Jakie informacje są potrzebne do podpisania umowy na dostawę i dostawę gazu ziemnego w gazowni?

Odbiorcy, którzy planują zawrzeć pierwszą umowę z gazownią na dostawę gazu osobiście lub deklarują odbiór gazu ziemnego większy niż 110 kWh/h mogą to wykonać w oddziale obsługi klienta. Niezbędne będą do tego jednak takie dokumenty jak: dowód osobisty, oświadczenie o wyborze dostawcy rezerwowego, zaświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu. Na podstawie tych dokumentów przedstawiciel firmy przygotuje umowę na dostawę i dostarczanie gazu, a cała procedura zawierania jej zajmie około godzinę.

Jak drogie jest podłączenie budynku do sieci gazowej?

Orientacyjny cennik opłaty związanej z wykonaniem przyłączenia domu do sieci gazowej to mniej więcej 2 tysiące złotych netto, w przypadku klientów indywidualnych, których przyłącze ma długość do 15 metrów. Wszelkie opłaty za podłączenie budynku do sieci gazowej są zawarte w zawieranej umowie z gazownią na podstawie wydanych warunków podłączenia do sieci i taryf Polskiej Spółki Gazownictwa. Dodatkowo do kosztów przyłączenia sieci gazowej do budynku należy też doliczyć koszt wewnętrznej instalacji gazowej.