Strona główna » Gazownia Gostyń » Gaz płynny Gostyń

Gaz płynny Gostyń

Jakie odległości trzeba zachować przy montowania zbiornika na płynne paliwo gazowe?

Chcąc zamontować zbiornik na płynne paliwo gazowe w naziemnej formie, trzeba pamiętać o przestrzeganiu odpowiednich odległości od obszaru, w którym będzie on umieszczony. Wobec tego taki zbiornik na gaz płynny powinien być zlokalizowany: przynajmniej 3 metry od domów, 1,5 metra od granicy działki, 5 metrów od studzienek kanalizacyjnych i szamba, 7 metrów od linii niskiego napięcia, 15 metrów od linii wysokiego napięcia.

Jak często należy przeprowadzać przegląd podziemnego zbiornika na gaz płynny?

Tak samo jak w przypadku zewnętrznych zbiorników na gaz płynny, także modele wewnętrzne muszą obowiązkowo przechodzić przeglądy techniczne. Przegląd techniczny zewnętrzny powinien być wykonany raz na 2 lata. Natomiast rewizja wewnętrzna co 5 lat. Jeśli chodzi o próbę ciśnieniową wewnętrzne, zbiorniki na płynne paliwo gazowe muszą mieć ją przeprowadzoną raz na 10 lat. Wszystkie badania techniczne muszą być przeprowadzane przez przedstawicieli Urzędu Dozoru Technicznego..

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności