Strona główna » Gazownia Elbląg

Gazownia Elbląg

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani też jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do OSD właściwego druku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak można zbadać jakość paliwa gazowego?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego zbadanie. W takim przypadku odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz zapłacić za nie. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania ustaleń zawartej umowy.

Gazownie w innych miastach

Polska Spółka Gazownictwa Elbląg

Kontakt PSG Elbląg

82-300 Elbląg
ul. Czerniakowska 8
tel. 8 55 249 98 00, 55 249 98 11, 55 249 98 60, 55 249 98 61
faks 55 232 69 41

polska spółka gazownictwa elbląg

 

Placówka oddziału głównego PSG w Elblągu:

Polska Spółka Gazownictwa Malbork

Kontakt PSG Malbork

82-200 Malbork
ul. Chrobrego 30
tel. 55 249 97 80, 55 249 97 81
faks 55 272 75 79

 polska spółka gazownictwa malbork

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności