Strona główna » Gaz Elbląg

Gaz Elbląg

Poinformowanie o zmianie sprzedawcy paliwa gazowego

Gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, nazywani też jako odbiorcy mają prawo zmienić dostawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni jakichkolwiek kosztów, a sama procedura zmiany sprzedawcy trwa około dwadzieścia jeden dni. Zmiana sprzedawcy gazu wymaga złożenia do OSD właściwego druku PZD (zgłoszenia zmiany dostawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór dokumentu dostępny jest z kolei na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Jak można zbadać jakość paliwa gazowego?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ziemny ma nieodpowiednią jakość zlecić jego zbadanie. W takim przypadku odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania oraz zapłacić za nie. W przypadku, gdy jednak jakość gazu jest zbyt niska, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o zadośćuczynienie za brak dotrzymania ustaleń zawartej umowy.