Strona główna » Gaz Cedynia » Butle gazowe Cedynia

Butle gazowe Cedynia

Dlaczego butle gazowe są przechowywane w klatkach?

Butle gazowe w miejscach ich sprzedaży powinny być przechowywane we właściwy sposób. Na ogół stosowane są więc w tym celu specjalne klatki na butle gazowe, które wykonywane są ze stali odpornej na korozję. Gwarantują one z jednej strony ochronić napełnione butle gazowe przed skradzeniem, z kolei z drugiej gwarantują przechowywanie ich w pionowej pozycji. Z uwagi na bezpieczeństwo klatka na butle gazowe powinna być umiejscowiona w miejscu zacienionym i oddalonym od źródła ciepła.

W jakich miejscach można napełnić zbiornik gazem?

Zbiorniki gazowe 11 kg oraz zbiorniki gazowe turystyczne można napełnić między innymi w odpowiednich rozlewniach gazu, przywożąc do nich swój pusty zbiornik. O wiele łatwiejszym rozwiązaniem jest natomiast wymienienie nienapełnionej butli na pełną w punktach wymiany butli dostępnych także na wielu stacjach benzynowych. W takim przypadku koszt napełnienia butli wynosi wyłącznie cenę umieszczonego się w niej gazu..