Strona główna » Gaz Bytom

Gaz Bytom

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy paliwa gazowego

Domy i firmy podłączone do sieci dystrybucyjnej Polskiej Spółki Gazownictwa, określani także jako odbiorcy mają możliwość zmienić sprzedawcę gazu. W takim przypadku nie ponoszą oni żadnych opłat, a sam proces zmiany dostawcy zajmuje około 21 dni. Zmiana dostawcy paliwa gazowego wymaga złożenia do OSD odpowiedniego wniosku PZD (zgłoszenia zmiany sprzedawcy gazu) na przykład w biurze obsługi klienta gazowani, który jest później rozpatrywany przez nią. Wzór druku dostępny jest z kolei na stronie gazowni.

Jak zbadać jakość gazu?

Każdy klient gazowni może w przypadku podejrzenia, że dostarczany do jego domu gaz ma nieodpowiednią jakość zlecić jego badanie. W takiej sytuacji odbiorca musi samodzielnie wybrać laboratorium do przeprowadzenia badania i opłacić je. Jeśli jednak jakość gazu ziemnego jest nieodpowiednia, koszt badania ponoszony jest przez gazownie i można ubiegać się od niej o odszkodowanie za brak dotrzymania ustaleń zawartej umowy.