Strona główna » Blog » Zmiana sprzedawcy gazu Porady » ​Dopłaty do gazu ziemnego w 2023 – kto i ile może zyskać?
Zmiana sprzedawcy gazu Porady

​Dopłaty do gazu ziemnego w 2023 – kto i ile może zyskać?

​Czy w 2023 można uzyskać dofinansowanie do gazu ziemnego?

W 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych zamrażająca ceny gazu na poziomie z 2022 r. Zgodnie z zapisami ustawy o dofinansowaniu do ogrzewania gazowego z 2022 r., przez cały 2023 rok sprzedawcy gazu w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi muszą stosować cenę maksymalną w wysokości 200,17 zł za 1 MWh. Ustawa przewidywała także przywrócenie stawki VAT na gaz w wysokości 23% z początkiem stycznia 2023 (w 2022 VAT na gaz w związku z tarczą antyinflacyjną wynosił 0%) oraz dofinansowanie do gazu w postaci zwrotu podatku. Dofinansowanie do gazu ziemnego w 2023 roku jest zatem zwrotem przywróconego w tym roku podatku VAT, o które ubiegać się mogą określone w przepisach podmioty.

Kto może skorzystać z dopłat? Dofinansowanie do gazu ziemnego jest przeznaczone dla gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego oraz tzw. podmiotów wrażliwych. Czy w bieżącym roku jest dopłata do gazu ziemnego dla firm? Ustawa nie przewiduje dofinansowania na gaz dla firm, które kupują gaz po innej cenie, niż gospodarstwa domowe.

​Dopłata do gazu ziemnego w 2023 – dla kogo?

Jak już wspomniano, dopłaty do gazu przysługują gospodarstwom domowym i tzw. podmiotom wrażliwym, posiadającym przyłącze gazowe, niezbędne do korzystania z gazu do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. Jednak dopłaty do gazu ziemnego nie przysługują wszystkim gospodarstwom domowym. Rząd w przyjętej w 2022 r. ustawie przewidział dopłaty do ogrzewania gazowego dla gospodarstw domowych, jednak warunkiem uzyskania dopłaty do gazu jest kryterium dochodowe. Dla gospodarstw jednoosobowych średni dochód miesięczny nie może przekroczyć 2100 zł oraz 1500 zł miesięcznie na osobę w przypadku wieloosobowych gospodarstw domowych.

Według szacunków dopłata do gazu dotyczy ok. 300 tysięcy osób o najniższych dochodach i nie obejmie ona osób o zarobkach wyższych niż wskazane w przepisach. Pamiętajmy jednak, że istnieje szereg innych skutecznych sposobów na zmniejszenie rachunków na gaz, np. zmiana sprzedawcy gazu i wybór korzystniejszej oferty czy ograniczenie zużycia gazu np. przez nieprzegrzewanie pomieszczeń, uszczelnienie okien i drzwi, czy oszczędności podczas gotowania. Wybierzmy także najlepszy sposób rozliczania za gaz, np. rachunek za gaz co miesiąc, który pozwoli uniknąć skumulowanych wysokich rachunków w sezonie grzewczym – radzi ekspert z firmy EWE.pl.

Ustawodawca dopłatę do ogrzewania gazem przewidział też dla podmiotów wrażliwych: szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków, domów pomocy społecznej, noclegowni, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, kościołów i podmiotów prowadzących działalność kulturalną, korzystających z paliwa gazowego.

​Wniosek o dopłatę do gazu – kiedy złożyć?

Zwrot podatku VAT za gaz obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2023. Wniosek o dopłatę do gazu można złożyć po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za gaz. Wniosek o dopłaty do gazu należy złożyć w urzędzie gminnym lub miejskim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo w aplikacji mObywatel. Co ważne, wniosek należy złożyć w określonym terminie: w ciągu 30 dni od otrzymania faktury za gaz. Wniosek o dopłatę do gazu można składać do 31 grudnia 2023. Dopłaty do gazu w 2023 są rozwiązaniem skierowanym do osób najuboższych, nieprzekraczających wskazanego w ustawie kryterium dochodowego. Nie obejmą one osób o wyższych zarobkach, którym rekomendujemy korzystanie z innych sposób na oszczędzanie gazu, w tym zmianę sprzedawcy gazu.

Zatrzymaj rosnące ceny gazu
Porównaj swoją cenę za 1 kWh paliwa gazowego z najlepszymi ofertami na rynku gazu ziemnego
Zapoznałem się z Regulaminem Świadczenie Usług i go akceptuję Każdą ze zgód można wycofać wysyłając wiadomość na adres biuro@optimalenergy.pl lub w przypadku zewnętrznego dostawcy, zgodnie z jego polityką ochrony danych. Więcej informacji w polityce prywatności